Osnovana 2016. godine, zajednička advokatska kancelarija “MMJD Legal” koju čine advokati Dragan Maravić, Atila Mraznica, Marko Jovanović i Srđan Dugonjić sa saradnicima pruža svojim klijentima sveobuhvatnu pravnu podršku.

Profesionalnim pristupom u radu, primenjujući znanje i iskustvo u rešavanju najrazličitijih pravnih pitanja, pružamo advokatske usluge pravnim i fizičkim licima, uključujući savetovanje, izradu pravnih izveštaja (due diligence) i mišljenja (legal memo) za svaku od oblasti kojima se kancelarija bavi.

rubik's cube-Depositphotos_22395701_l

oblasti

Zastupanje pred sudovima i upravnim organima

Koristeći ogromno iskustvo u zastupanju privrednih društava i fizičkih lica pred državnim organima, naša advokatska kancelarija pruža visoko kvalitetne usluge u oblasti vođenja sporova i postupaka, počev od pažljive procene šanse za uspeh pa sve do okončanja postupka.

Zastupamo klijente u sledećim postupcima:

Zaštita životne sredine

“MMJD Legal” je prepoznata kao jedna od vodećih advokatskih kancelarija u ovoj oblasti i koja ima višegodišnje iskustvo u zastupanju udruženja i aktivista koji se bave zaštitom životne sredine.

Naša kancelarija udruženjima i aktivistima pruža sveobuhvatno pravno savetovanje i podršku u vezi sa njihovim radom, uključujući i zastupanje pred sudovima

Ljudska prava

„MMJD Legal“ od svog osnivanja pruža pravnu podršku organizacijama koje se bave promocijom i zaštitom ljudskih prava, koja podrazumeva izradu internih akata, analizu propisa, pravno savetovanje u vezi sa njihovim redovnim aktivnostima i sveobuhvatno usklađivanje njihovog rada sa pozitivnim propisima.

U fokusu našeg rada jeste zastupanje pojedinaca koji su diskriminisani zbog svojih ličnih svojstava

Radno pravo

Kancelarija pruža pravne usluge iz oblasti radnog prava kako poslodavcima, tako i zaposlenima.

Naše usluge iz ove oblasti odnose se na:

  • zastupanje poslodavaca/zaposlenih u parničnim postupcima proisteklih iz radnih odnosa
  • zastupanje u prekršajnim postupcima proisteklih iz radnih odnosa

Nepokretnosti

Naša advokatska kancelarija bavi se sveobuhvatnom pravnom podrškom prilikom sticanja i raspolaganja nekretninama.

Konkretno, pravne usluge odnose se na:

  • zastupanje klijenata pred nadležnim organima u postupku uknjižbe prava i tereta
  • izradu svih vrsta ugovora kojima se raspolaže nepokretnostima

Korporativno pravo

Planiranje korporativnog upravljanja je od ključnog značaja u današnjem poslovnom okruženju, jer dobro postavljen temelj u ovoj oblasti višestruko smanjuje mogućnost kasnijeg izbijanja problema i sporova.

U tom smislu, klijentima nudimo širok spektar usluga koji, između ostalog, obuhvata i sledeće:

Poresko pravo

Svaka transakcija, pored pravnog, ima i svoj poreski aspekt koji se mora uzeti u obzir kako bi klijentu bila pružena sveobuhvatna usluga.

U tom smislu, pružamo sledeće usluge:

  • analizu poreskog aspekta različitih transakcija (raspolaganje nepokretnostima i udelima u privrednim društvima, poreske obaveze po osnovu ugovora o zakupu, obaveze iz radnih odnosa i slično)

Bankarstvo i finansije

Naše usluge uključuju:

  • osnivanje i registraciju banaka, institucija elektronskog novca i platnih institucija, kriptomenjačnica, osiguravajućih društava, investicionih fondova i lizing kompanija
  • izveštavanje Narodne banke Srbije i ostalih regulatornih tela u svim zakonom propisanim situacijama

Farmaceutsko pravo

Posedujemo znanje i iskustvo koje će vam pomoći u rešavanju svih pravnih pitanja sa kojima se možete suočiti, pri čemu posebno ističemo sledeće usluge:

  • registraciju nosioca dozvole za lek i medicinsko sredstvo pred Agencijom za lekove i medicinska sredstva
  • savetovanje i izrada ugovora o distribuciji
  • savetovanje u vezi sa kliničkim istraživanjima

tim advokata i saradnika

Dragan Maravić, advokat

Član je Advokatske komore Beograda od marta 2014. godine.

Bavi se korporativnim pravom, zaštitom ljudskih i građanskih prava, poreskim pravom i zastupanjem pred sudovima i arbitražama. 

Kontakt: d.maravic@mmjdlegal.rs

Atila Mraznica, advokat

Član je Advokatske komore Beograda od novembra 2012. godine.

Član je skupštine i upravnog odbora udruženja “RERI” od svog osnivanja.

Oblasti rada: zastupanje pred sudovima i upravnim organima, pravo zaštite životne sredine, radno pravo i korporativno pravo.

Kontakt: a.mraznica@mmjdlegal.rs

Marko Jovanović, advokat

Član je Advokatske komore Beograda od aprila 2012. godine.

Pretežna oblast rada je zastupanje pravnih i fizičkih lica u sporovima i stečajnim postupcima, kao i zastupanje okrivljenih u krivičnim postupcima.

Kontakt: m.jovanovic@mmjdlegal.rs

Srđan Dugonjić, advokat

Član je Advokatske komore Beograda od maja 2013. godine.

Oblasti rada su mu zastupanje pred sudovima i upravnim organima, pravo zaštite životne sredine, radno pravo i poresko pravo.

Kontakt: s.dugonjic@mmjdlegal.rs

Marina Eraković, advokat saradnik

Član je Advokatske komore Beograda od jula 2021. godine.

Oblasti rada: zastupanje pred sudovima i upravnim organima, radno pravo, korporativno pravo i zastupanje okrivljenih u krivičnim postupcima.

Kontakt: m.erakovic@mmjdlegal.rs