2016-ban alapított közös ügyvédi iroda „MMJD Legal”, amely tagjai ügyvédek Maravity Dragan, Mraznica Attila, Jovanovity Marko és Dugonyity Szrgyan, a munkatársukkal teljes körű jogi támogatást nyújt ügyfeleik részére.

Professzionális munkahozzáállásal, a széles körű jogi kérdések megoldásanak által szerzett tudásunkat és tapasztalatunkat felhasználva jogi szolgáltatásokat nyújtunk jogi és természetes személyeknek, beleértve a tanácsadásokat, valamint jogi jelentések (due diligence) és vélemények (legal memo) szerkesztését mindenféle szakmacsoportokból amellyekkel az iroda foglalkozik.

rubik's cube-Depositphotos_22395701_l

szolgátatások

Képviselés a bíróságok és a közigazgatási szervek előtt

Ügyvédi irodánk a jogi és természetes személyek állami szervek előtti képviseletében szerzett nagy tapasztalatait felhasználva magas színvonalú szolgáltatásokat nyújt a perekben és eljárásokban, kezdve a siker esélyeinek gondos felmérésétől az eljárás befejezéséig.

Ügyfeleinket képviseljük a következő eljárásokban:

Környezetvédelem

“MMJD Legal” az egyik vezető ügyvédi iroda ezen a területen, amely sok éves tapasztalattal rendelkezik a környezetvédelemmel foglalkozó egyesületek és aktivisták képviseletében.

Irodánk átfogó jogi tanácsadást és támogatást nyújt az egyesületeknek és aktivistáknak, beleértve a bíróságok és közigazgatási szervek előtti képviseletet is.

Emberi jogok

U fokusu našeg rada jeste zastupanje pojedinaca koji su diskriminisani zbog svojih ličnih svojstava, uključujući i zastupanje uzbunjivača, i to u parničnim, krivičnim, prekršajnim postupcima, radnim i drugim sporovima, kao i pred državnim organima.

Munkánk középpontjában áll azok a személyek képviselete, akiket személyes jellemzőik miatt diszkriminálnak

Munkajog

Az iroda nyújt jogi szolgáltatásokat munkaadóknak, ugyanúgy mint munkavállalóknak is.

Szolgáltatásaink ezen a területen a következők:

  • a munkaadók / munkavállalók képviselete a munkaviszonyokból eredő perekben
  • képviselet munkaviszonyból eredő szabálysértési eljárásokban

Ingatlanok

Ügyvédi irodánk átfogó jogi támogatást nyújt az ingatlanok megszerzésében és elidegenítésében.

A jogi szolgáltatások különösen a következőkre vonatkoznak:

  • Az ügyfelek képviselete az illetékes hatóságok előtt a jogok és terhek nyilvántartásba
  • az ingatlanok rendelkezésére álló minden típusú szerződés elkészítése (adásvétel, bérbeadás stb.)

Társasági jog

A vállalatirányítás tervezése kulcsfontosságú a mai üzleti környezetben, mivel a jól megalapozott alapítvány jóval csökkenti a későbbi problémák és viták kitörésének lehetőségét.

Ebben az értelemben számos szolgáltatást kínálunk ügyfeleinknek, amelyek többek között a következőket tartalmazzák:

Adójog

Minden ügyletnek a jogi mellett saját adózási vonatkozása is van, amelyet figyelembe kell venni ahhoz, hogy az ügyfél átfogó szolgáltatást kapjon.

E tekintetben az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:

  • különböző ügyletek adózási szempontjának elemzése (ingatlanok és vállalati részvények értékesítése, bérleti szerződéseken alapuló adókötelezettségek, foglalkoztatási kötelezettségek stb.)

Bank és pénzügyek

Szolgáltatásaink a következők:

  • bankok, elektronikus pénzintézetek és fizetési intézmények, kriptovaluták, biztosítótársaságok, befektetési alapok és lízingcégek létrehozása és nyilvántartásba vétele
  • értesítések a Szerb Nemzeti Banknak iránt és más szabályozó testületeknek minden törvényben előírt helyzetben

Gyógyszerészeti jog

Rendelkezünk bő tapasztalattal, ami segít megoldani felmerülő jogi kérdéseket, különös tekintettel az alábbi szolgáltatásokra:

  • a gyógyszerre és az orvostechnikai eszközre vonatkozó engedély jogosultjának nyilvántartásba vétele a Gyógyszerek és Orvosi Eszközök Ügynökségnél
  • tanácsadás és terjesztési megállapodások készítése
  • tanácsadás a klinikai kutatásokkal kapcsolatban

ügyvédekből és munkatársakból álló csapat

Maravity Dragan, ügyvéd

2014 márciusától a Belgrádi ügyvédi kamara tagja.

Foglalkozik társasági joggal, az emberi és polgári jogok védelmével, az adójoggal, valamint a bíróságok és választottbíróságok előtti képviseletekkel

Kapcsolat: d.maravic@mmjdlegal.rs

Mraznica Attila, ügyvéd

2012 novemberétől a Belgrádi ügyvédi kamara tagja.

Megalakulása óta tagja a RERI egyesület közgyűlésének és igazgatóságának.

Munkaterületek: képviselet bíróságok és közigazgatási szervek előtt, környezetvédelmi jog, munkajog és társasági jog. 

Kapcsolat: a.mraznica@mmjdlegal.rs

Jovanovity Marko, ügyvéd

2012 áprilisától a Belgrádi ügyvédi kamara tagja.

Képviseli a jogi és természetes személyeket a perekben és csődeljárásokban, valamint a terhelteket a büntetőeljárásokban.

Kapcsolat: m.jovanovic@mmjdlegal.rs

Dugonyity Szrgyan, ügyvéd

2013 májusától a Belgrádi ügyvédi kamara tagja.

Foglalkozik képviseletel bíróságok és közigazgatási szervek előtt, környezetvédelmi joggal, munkajoggal és társasági joggal.

Kapcsolat: s.dugonjic@mmjdlegal.rs

Erakovity Marina, ügyvédtárs

2021 júliusától a Belgrádi ügyvédi kamara tagja.

Munkaterületek: képviselet bíróságok és közigazgatási szervek előtt, munkajog és társasági jog, valamint képviseli a terhelteket a büntetőeljárásokban

Kapcsolat: m.erakovic@mmjdlegal.rs